Rượu Bàu Đá (tỉnh Bình Định)

Rượu Bàu Đá đã từng được nhà thơ Nguyễn Duy phong là “đệ nhất tửu” sau khi ông vào tận nơi để thưởng thức. Rượu Bàu Đá là sự cộng hưởng của nhiều nhân tố:

Đầu tiên đó là sự thừa hưởng dòng nước ngọt ngào của ngọn nguồn sông Kôn, được ủ lạnh, lọc trong từ những hộc đá ngầm; tiếp đến là sự khéo léo, cần mẫn của con người vùng “đất võ trời văn”. Sự cộng hưởng giữa thiên nhiên và tài hoa con người đã tạo nên thứ rượu đậm đà này.

Rượu Bàu Đá (tỉnh Bình Định)