Tỏi Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)

Tỏi Lý Sơn là loại tỏi quý ở Việt Nam, nó được trồng trên đất đảo Lý Sơn – vùng đất được hình thành do quá trình hoạt động núi lửa và sự bồi đắp của cát biển, đá san hô biển tạo nên. Với sự đặc biệt về thổ nhưỡng và kinh nghiệm truyền thống bao đời từ khi khai sinh vùng đất, đảo đã làm cho tỏi Lý Sơn có hương vị riêng và đặc biệt.

Tỏi Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)